Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website thamlensaigon.vn. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

1. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và thamlensaigon đều được lưu giữ và bảo mật.

2. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

Thamlensaigon có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào thamlensaigon;

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với thamlensaigon, hoặc ngược lại;

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- Thamlensaigon không cung cấp Thông Tin Khách Hàng trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để thamlensaigon cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, thamlensaigon sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, thamlensaigon cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

4. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

- Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của thamlensaigon 38244803 hoặc gửi email đến địa chỉ: sagoca@saigoncarpet.com