Hỗ trợ

Phương thức vận chuyển

SAGOCA sẽ vận chuyển hàng trong khoảng thời gian thỏa thuận khi khách hàng đã chọn xong hình thức thanh toán phù hợp với phương thức vận chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tất cả các đơn hàng sẽ được giao trong khoảng thời gian đã thống nhất vì thế công ty sẽ cập nhập Quý khách hàng thông tin qua email/sms/điện thoại về thời gian giao hàng cụ thể.

18/12/2021 0